[video width="560" height="315" mp4="https://3king06.com/wp-content/uploads/2022/03/EGYPT.mp4"][/video]
3KING tích lì xì nhận nhiều phần thưởng may mắn nào !

[video width="560" height="315" mp4="https://3king06.com/wp-content/uploads/2022/03/HIGHROAD-KINGS.mp4"][/video]
Miu Xinh 29.11

[video width="560" height="315" mp4="https://3king06.com/wp-content/uploads/2022/03/JUMP2.mp4"][/video]
Trinh lan 29.11

Miu Xinh 28.11

Trinh Lan 28.11

Miu Xinh 27.11

Trinh Lan 27.11

Trinh Lan 26/11

IDOL Miu Xinh 25/11

IDOL Trinh Lan